Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

BƠM GIẾNG CHÌM HỎA TIỄN HIỆU IRCEM - ITALY


Bơm hỏa tiễn Ircem

CÓ THÊM MỘT SỐ SẢN PHẨM MỚI NHẬP VỀ, CÓ CẢ HỎA TIỄN LOẠI
LỚN 8 INCH VÀ HỎA TIỄN 6 INCH GIẢI NHIỆT DẦU
CÓ THÊM 
MÁY BƠM GIẾNG CHÌM φ6" và φ 8" HIỆU JET  chất liệu cánh bơm bằng gang
Hiệu Jet là thương hiệu thứ 2 của IRCEM  cùng 1 nhà máy sản xuất là IRCEM

PENSTAR VÀ IRCEM LÀ 2 MẶT HÀNG HỎA TIỄN CHIẾN LƯỢC CÔNG TY SẼ NHẬP HÀNG LIÊN TỤC VỀ ĐỂ PHÁT TRIỂN 2 THƯƠNG HIỆU NÀY


BẢNG GIÁ BƠM GIẾNG CHÌM HỎA TIỄN HIỆU IRCEM - ITALY
(Áp dụng từ ngày 18/08/2015  - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
STT TÊN HÀNG HÓA CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP  SỐ CÁNH ỐNG ĐẨY LƯU LƯỢNG (M3/H) CỘT ÁP H(m)  GIÁ BÁN
 CHƯA VAT
HÌNH ẢNH
MINH HỌA
A MÁY BƠM GIẾNG CHÌM INOX φ4" 
I ĐẦU BƠM INOX + CÁNH BƠM BẰNG NHỰA
1 6BH11S 1.5 1~ 220V 10 49 3.6 - 8.1 49 - 22           5,100,000
2 8BH15S 2 1~ 220V 14 60 3.6 - 9.6 47 - 30           5,330,000
3 6BH15S 2 1~ 220V 8 40 3.6 - 8.1 69 - 31           5,640,000
4 8BH22S 3 1~ 220V 13 60 3.6 - 9.6 76 - 49           6,910,000
5 12BH22S 3 1~ 220V 11 60 6.0 - 15 58 - 26           7,230,000
6 6BH15T 2 3~ 380V 14 49 3.6 - 8.1 69 - 31           5,360,000
7 6BH11T 2 3~ 380V 10 40 3.6 - 8.1 49 - 22           4,840,000
8 8BH15T 2 3~ 380V 8 60 3.6 - 9.6 47 - 30           5,050,000
9 8BH22T 3 3~ 380V 13 60 3.6 - 9.6 76 - 49           6,300,000
10 12BH22T 3 3~ 380V 11 60 6.0 - 15 58 - 26           6,640,000
11 16BH30T 4 3~ 380V 11 60 8.4 - 22.0  51 - 22           8,590,000
12 16BH40T 5.5 3~ 380V 15 60 8.4 - 22.0  70 - 30           9,750,000
13 16BH55T 7.5 3~ 380V 20 60 8.4 - 22.0  97 - 41         12,270,000
14 16BH75T 10 3~ 380V 28 60 8.4 - 22.0  131 - 57         15,090,000
II ĐẦU BƠM + CÁNH BƠM  BẰNG INOX 304
15 5SP11S 1.5 1~ 220V 11 49 2.0 - 7.0 62 -17           5,950,000
18 8SP15S 2 1~ 220V 9 60 2.0 - 12 54 - 11           7,270,000
16 8SP22S 3 1~ 220V 14 60 2.0 - 12 83 - 17           9,360,000
17 14SP22S 3 1~ 220V 6 60 6.0 - 19 37 - 9           8,770,000
19 5SP11T 2 3~ 380V 11 49 2.0 - 7.0 62 -17           5,640,000
20 8SP15T 2 3~ 380V 9 60 2.0 - 12 54 - 11           6,910,000
21 8SP22T 3 3~ 380V 14 60 2.0 - 12 83 - 17           8,820,000
22 14SP22T 3 3~ 380V 6 60 6.0 - 19 37 - 9           8,180,000
23 14SP30T 4 3~ 380V 9 60 6.0 - 19 55 - 14         10,820,000
24 14SP40T 5.5 3~ 380V 12 60 6.0 - 19 74 - 19         12,450,000
25 14SP55T 7.5 3~ 380V 17 60 6.0 - 19 104 - 27         15,910,000
26 14SP75T 10 3~ 380V 23 60 6.0 - 19 141 - 36         19,820,000
B MÁY BƠM GIẾNG CHÌM INOX φ6"
I MOTOR GIẢI NHIỆT DẦU (WATER FRANKLIN), ĐẦU BƠM INOX + CÁNH BƠM BẰNG NHỰA
27 20B655  7.5 3~ 380V 6 80 9-30 68-23         13,910,000
28 32B655 7.5 3~ 380V 5 80 12 - 48 43 - 7         15,450,000
29 20B675  10 3~ 380V 9 80 9-30 103-35         15,270,000
30 32B675  10 3~ 380V 7 80 12 - 48 61 - 9         16,820,000
31 32B675 10 3~ 380V 7 80 12 - 48 61 - 9         21,090,000
32 20B6110  15 3~ 380V 13 80 9-30 149-50         18,820,000
33 32B6110 15 3~ 380V 11 80 12 - 48 100 - 14         20,910,000
34 32B6150 20 3~ 380V 15 80 12 - 48 136 - 19         30,180,000
II MOTOR GIẢI NHIỆT NƯỚC (OIL FRANKLIN), ĐẦU BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
35 30BP655 7.5 3~ 380V 5 80 10 - 45 60 - 6         23,180,000
36 30BP675 10 3~ 380V 7 80 10 - 45 84 - 8         25,450,000
37 46BP675 10 3~ 380V 5 80 10 - 70 64 -12         24,730,000
38 46BP6110 15 3~ 380V 7 80 10 - 70 89 - 17         29,730,000
39 46BP6150 20 3~ 380V 9 80 10 - 70 115 - 21         37,270,000
40 60BP6150 20 3~ 380V 7 80 40 - 85 71 - 8         34,550,000
41 46BP6185 25 3~ 380V 11 80 10 - 70 141 - 26         43,180,000
42 60BP6185 25 3~ 380V 9 80 40 - 85 91 - 10         40,450,000
43 60BP6220 30 3~ 380V 10 80 40 - 85 101 - 12         49,090,000
44 60BP6300 40 3~ 380V 14 80 40 - 85 141 - 16         64,550,000
III MÁY BƠM GIẾNG CHÌM φ6" và φ 8" HIỆU JET 
MOTOR GIẢI NHIỆT NƯỚC φ6" HiỆU JET (WATER FRANKLIN), ĐẦU BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG GANG
45 S6C/5 + 6BS92 12.5 3~ 380V 5 80 18-54 65-32         27,640,000
46 S6D/6 + 6BS110 15 3~ 380V 6 80 24-72 76-26         30,730,000
47 S6D/8 + 6BS150 20 3~ 380V 8 80 24-72 101-35         34,820,000
MOTOR GIẢI NHIỆT NƯỚC φ 8" HiỆU JET (WATER FRANKLIN), ĐẦU BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG GANG
48 SG8B/3 + 6BS185 25 3~ 380V 3 100 36-120 76.8-21.9         35,270,000
49 SG8D/3 + 6BS250 35 3~ 380V 3 125 45-138 72-30         47,270,000
50 SG8E/3 + 6BS300 40 3~ 380V 3 125 60-165 74.1-34.2         52,270,000
51 SG8D/6C + 8P600 60 3~ 380V 6 125 45-138 137-38         80,550,000
GHI CHÚ :
1/  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% .
2/ XUẤT XỨ  : IRCEM PUMP  - ITALIA
3/ Bảo hành : 12 tháng
4/ Tham khảo thông số kỹ thuật tại :  http://www.ircempump.com